Actueel:
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 28 oktober 2017

Terug

zaterdag 28 oktober 2017, 14.30u
Muziekschool Amsterdam Noord, Alkmaarstraat 10, 1024 TT Amsterdam

Besluiten, maar ook de (kritische) vragen en ideeën van de leden zijn van groot belang in de vereniging. We hopen dus dat je er in oktober bij kunt zijn. Het is direct aansluitend aan de Open Harpdag, dus twee noten in één klap!


Agenda
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 mei 2017
3. Bestuursverkiezing/-mutaties*
4. Inhoudelijk jaarverslag, financieel verslag 2016-2017, verslag kascommissie
5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Begroting & vaststelling contributie periode juli t/m dec 2017
7. NHV Fonds
8. Bulletin, website, nieuwsbrief
9. Overgang nieuwe vereniging
10. Mededelingen van het bestuur
11. Rondvraag & sluiting


* Het bestuur draagt Lenny Berkers voor als penningmeester ter opvolging van Ing Liong Sie.

Geplaatst: zaterdag 30 september 2017