Actueel:
Proefspel in de Doelen te Rotterdam

Terug
Geachte docent/ musicus,
In 2017 vieren we het eerste lustrum van Classic Young Masters. Met gepaste trots kondigen wij nu de inschrijving aan voor het 5de Proefspel. CYM is erin geslaagd een mooi programma van individuele en groepsgerichte coaching voor jonge musici uit te werken en voorziet daarmee in een behoefte.
Jonge musici die geselecteerd zijn voor het traject, hun ouders en de docent spreken zich enthousiast uit over de inzet en toegevoegde waarde van CYM op hun ontwikkeling.
We realiseren voor de verschillende musici totaal verschillende doelen omdat het gaat om individuele begeleiding in een ‘pakket op maat’. Daarnaast organiseert CYM workshops en masterclasses.
Voorbeelden van het individuele traject:
-              advies over gezondheidsaspecten, studieadvies, financieel advies;
-              schrijven en realiseren van specifiek projecten om kunst en muziek te verbinden in concerten in musea met als doel de ontwikkeling van de emotionele muzikale intelligentie;
-              onderzoeken van mogelijkheden tot het volgen van masterclasses;
-              financieren van masterclasses, ontwikkelen van acquisitietrajecten, website, fotoshoot, ontwerp en realisatie visitekaartjes;
-              hulp bij buitenlandse auditie (na de bachelor studie), coaching op het gebied persoonlijke ontwikkeling.
-              ondersteuning in het doen van fondsaanvragen voor buitenlandstudie
-              timemanagement
Het traject ‘Leerling, Gezel, Meester’, bestaat uit drie componenten: Proefspel en Meesterproef, zijnde de selectieprocedure en het Begeleidingstraject. De selectieprocedure is nadrukkelijk geen concours. Onder deze uitnodiging is de informatie opgenomen over de werkwijze en opzet van de selectieprocedure.
U kunt uw talentvolle leerling inschrijven voor dit Proefspel. Voor de procedure, programma-eisen, leeftijdscategorieën en inschrijfformulier verwijzen wij u naar de bijlagen.
Datum: 13 mei 2017 Proefspel in de Doelen te Rotterdam voor gitaar, harp, hoorn, piano, trombone, (bas trombone) trompet, tuba en zang.
Uiteraard mag u ons bellen (0102053510) of mailen voor nadere informatie en aanmelden kandidaten (info@classicyoungmasters.nl). We ontvangen de inschrijvingen graag zo snel mogelijk en uiterlijk 1 april 2017.
Met vriendelijke groet,
Maria Croese
‘Leerling, Gezel, Meester’
Proefspel
Bijzonder goed presterende jonge musici krijgen de mogelijkheid mee te doen aan een Proefspel voor een commissie van vakmusici. Daartoe moeten zij voldoen aan voorgeschreven richtlijnen m.b.t. niveau en programma samenstelling  (zie bijlagen).
Maximaal 20 jonge talenten (in totaal over alle instrumenten van dit jaar), kunnen worden uitgekozen voor het Proefspel. De voorselectie verloopt via een YouTube filmpje of geluidsopname.
Doel en betekenis van het Proefspel:
-       geven van een gewogen en beargumenteerd advies aan de deelnemer, docent en ouders door andere vakmensen dan de eigen docent.
-       Selectievorm voor de Meesterproef
Bij het Proefspel bestaat de commissie uit vakmusici van het betreffende instrument. Een samenvatting van het advies van de commissie gaat naar de kandidaten, de docent en de ouders
Meesterproef
De Meesterproef is een feestelijke presentatie voor publiek. Een auditiecommissie bestaande uit deskundigen uit de muziekwereld en de media bepaalt wie voor het individuele begeleidingstraject in aanmerking komt. Het criterium is: voor wie is het begeleidingstraject het meest van toegevoegde waarde in zijn/haar ontwikkeling; dat hoeft dus niet altijd de meest vergevorderde kandidaat te zijn! Alle kandidaten die aan de Meesterproef deelnemen worden bijgestaan met advies en aan alle deelnemers worden workshops en concertgelegenheden geboden. Het gaat om het verbreden van kennis en inzichten door adviezen van deskundigen op verschillende gebieden. Ook de docent wordt hierbij betrokken.

Bij de beoordeling door de auditiecommissie van de Meesterproef gelden de volgende criteria:

  • Uitvoering technisch niveau;
  • Uitvoering muzikaal niveau;
  • Podiumpresentatie/fysieke houding;
  • Potentieel voor ontwikkeling professionele carrière.
  • 3 x Classic Young Masters Award: het individuele begeleidingstraject;
  • 1 x de Publiek Award: geheel georganiseerd/verzorgd soloconcert;
  • 1 x Sinfonia Rotterdam Award: een optreden met dit gezelschap o.l.v. dirigent Conrad van Alphen.
Bij de Meesterproef zijn de volgende onderscheidingen beschikbaar:
Classic Young Masters werkt ‘achter de schermen’ samen met betrokkenen aan een balans tussen persoonlijke- en muzikale ontwikkeling.
T: (010) 205 35 10
E:
maria@classicyoungmasters.nl
Classic Young Masters
Postbus 30218
3001 DE Rotterdam
www.classicyoungmasters.nl

Geplaatst: vrijdag 10 maart 2017