Terug

Beste leden van de NHV,


Op zaterdag 25 oktober 2014 om 10.30 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.
Locatie: Cultura, Ede, Molenstraat 45


Hieronder zijn 3 vergaderstukken te downloaden, deze zullen ook ter plaatse in printvorm beschikbaar zijn.
- Verslag Algemene Ledenvergadering 2013
- Inhoudelijk jaarverslag verenigingsjaar 2013-2014
- Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2013-2014

Agenda
- Opening
- Verslag ALV 2013
- Jaarverslag 2013-2014
- Toelichting Financieel jaarverslag 2013-2014
- Koers NHV- Plan NHV fonds
- Toekomst Rosa Spier Huis Concert
- Plannen Rosa Spier Harp Concours 2015
- Bulletin, Website, Nieuwsbrief
- Bestuursverkiezing
- Sluiting

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn maar wel iets willen inbrengen voor de vergadering, dan ontvangen wij dat graag beknopt per mail op info@nederlandseharpvereniging.nl.

Hartelijke groeten,

het bestuur